Facebook

Wednesday, October 28, 2009

KELEBIHAN BERORGANISASI
Banyak faedah dan manfaat yang boleh diambil oleh seseorang pelajar apabila ia melibatkan diri dalam gerakan pelajar antaranya :

• Melaksanakan tugas amar ma’aruf nahi mungkar.
• Memberi sumbangan yang bererti kepada masyarakat.
• Memahami selok-belok dalam berorganisasi.
• Memupuk ukhuwah dan silaturrahim serta semangat kerjasama & toleransi.
• Mempelajari pelbagai cara berinteraksi yang berkesan.
• Melatih dan membina ketokohan diri bagi memimpin.
• Melatih diri bagi menjadi seorang yang berdisiplin dan bertanggungjawab.
• Membentuk pemikiran yang proaktif, optimis serta projektif.
• Menghargai masa.

Bagi memastikan kepimpinan kolektif yang cemerlang, antara ciri-ciri yang perlu ada pada seseorang bakal pemimpin ialah :


• Mempunyai akhlak yang terpuji.
• Mampu berkomunikasi dengan baik.
• Berfikiran proaktif, positif dan projektif.
• Berketrampilan dalam bidang yang diperlukan oleh organisasi.
• Berani, tabah, cekal dan mempunyai iltizam yang tinggi.
• Mempunyai pengetahuan atau pengalaman dalam mengurus organisasi.

Oleh : Ahmad Syahin Bin Mohd Amin

ORGANISASI BADAN DAKWAH DAN MASJID


ORGANISASI BADAN DAKWAH DAN MASJID 2010
KOLEJ ISLAM SAINS DAN TEKNOLOGI
SESI JAN 2010- DIS 2010


Penaung
En Muhamad Zamly Bin Abdullah

Penasihat I
Ustaz Soleh Bin Ibrahim

Penasihat II
Ustaz Ahmad Murshidi Bin Mustapha

Presiden
Mohd Hafizul Amin Bin Salleh Hudin

Naib Presiden
Hasliyiana Bt Hassim

Setiausaha
Mohd Shahrul bin Mat

Naib Setiausaha
Roziana Bt Md Kadari

Bendahari
Nor Amalina Bt Abd Karim

Naib Bendahari
Siti Aishah Bt Husin

1. Sekretariat Pembangunan Modal Insan (SPMI)
Exco : Ahmad Ibrahim Bin Abdul Halim
Timb : Nur Syasira Bt Jamal

2. Biro Penerbitan & Informasi
Pengerusi : Muhammad Habibullah Bin Mahabat@Mohamad
Timb : Hafizah Izzati Bt Mohd Bakri

3. Jawatankuasa Kerja Masjid Ibnu Sina (JKMI)
Pengerusi : Muhammad Hanis Hafizuddin Bin Jafri
Timb : Nurul Al-Ain Bt Mohammad Noor


4. Lajnah Ekonomi dan Kewangan
Pengerusi : Mohd Hassan Bin Muda
Timb : Noor Harisul Akma Bt Che Ya


5. Lajnah Kebajikan dan Helwani
Pengerusi : Ahmad Mujahid Bin Mohamad
Timb :
Jumiati Bt SyamsirMATLAMAT ORGANISASI

1.0 Visi

1.1 Melahirkan generasi mahasiswa yang beriman, berilmu dan beramal dengan ajaran Islam yang sebenar.
1.2 Mewujudkan IPTS yang dapat melahirkan generasi yang Islamik disamping cemerlang
duniawi.
1.3 Memperkenalkan masjid sebagai tempat untuk pelbagai kegiatan kemasyarakatan
disamping kegiatan keagamaan.
1.4 Mewujudkan masjid sebagai tempat rujukan agama.

2.0. Misi

2.1 Bertekad untuk memakmurkan rumah Allah, membudayakan kecemerlangan akademik, pembangunan sahsiah, membina persekitaran yang harmoni, semangat bekerjasama, memperjuangkan kebajikan siswa-siswi, membina keterampilan unggul dan berwawasan kearah merealisasikan aspirasi Kolej Islam Sains Dan Teknologi.

3.0. Objektif

3.1 Mewujudkan sebuah masjid yang serba lengkap.
3.2 Mengeratkan silaturahim dan semangat kerjasama antara mahasiswa dari semua kursus.
3.3 Dapat memberi keselesaan kepada semua pengguna masjid.
3.4 Mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara teori kepada amali (praktikal) melalui kegiatan yang dianjurkan.
3.5 Menumpukan serta mengeratkan pertalian dikalangan ahli persatuan, pensyarah, kakitangan, pengurusan dan kakitangan sokongan Kolej Islam Sains Dan Teknologi.
3.6 Menyediakan pelbagai bentuk kemahiran dalam berpersatuan dan menerapkan ciri-ciri kepimpinan.

TANGGUNGJAWAB PEMEGANG JAWATAN TETAP

1.0 MAJLIS SYURA
Majlis Syura dianggotai oleh beberapa orang ahli yang bertanggungjawab dan berperanan dalam bidang tugas tertentu. Ahli Majlis Syura mestilah terdiri daripada orang yang mempunyai fikrah Islamiyah, tarbiyyah dan qiyadah yang selari dengan prinsip al-Quran dan As-Sunnah. Bidang tugas Majlis Syura adalah :

1.1 Merangka draf perlembagaan persatuan.
1.2 Memastikan segala perancangan dan pelaksanaan adalah berlandaskan kehendak Syara'.
1.3 Menapis segala keputusan yang dibuat oleh ahli jawatankuasa sebelum dilaksanakan.
1.4 Resolusi yang dikeluarkan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 ahli.

2.0 PRESIDEN
Seorang Presiden adalah peneraju utama kepada persatuan yang dipimpinnya. Peranan presiden adalah;

2.1 Menjadi Pengerusi dalam semua mesyuarat Jawatankuasa melainkan dinyatakan sebaliknya.
2.2 Presiden diberi kuasa memanggil ahli Jawatankuasa bermesyuarat dan mengarahkan mana-mana biro mengadakan mesyuarat dan menghadiri mana-mana mesyuarat serta berhak mengeluarkan pendapat.
2.3 Presiden diberi kuasa menyemak Penyata Kewangan persatuan bersama dengan bendahari dan Juru audit.
2.4 Presiden diberi kuasa membuat kenyataan-kenyataan umum bagi pihak ipersetujui oleh mesyuarat.
4.3 Menyimpan semua rekod-rekod persatuan dan bertanggungjawab di atas kesempurnaannya.
4.4 Menyimpan daftar ahli-ahli perseorangan dan Pertubuhan-pertubuhan Gabungan yang lengkap dengan bilangan dan senarai nama. Contohnya Nama pertubuhan gabungan, Alamat berdaftar, Nama presiden dan Setiausaha dan lain-lain butir yang diperlukan.
4.5 Menandatangani cek-cek persatuan bersama-sama dengan Presiden dan Bendahari.
4.6 Ia hendaklah hadir di dalam semua mesyuarat dan membuat catatan-catatan mesyuarat.

5.0 NAIB SETIAUSAHA
5.1 Membantu Setiausaha dalam melaksanakan tugas.
5.2 Mencatit minit mesyuarat ketika ketiadaan Setiausaha .
5.3 Menjalankan tugas Setiausaha ketika ketiadaannya.

6.0 BENDAHARI
Seorang Bendahari pula bertanggungjawab terhadap segala urusan yang berkaitan dengan kewangan persatuan.Secara kasarnya,tang diserahkan kepada beliau oleh Presiden Jawatankuasa Persatuan.

4.0 SETIAUSAHA
Seorang setiausaha adalah menjadi pentadbir utama kepada sesebuah persatuan.

4.1 Menyedia dan membentang semua peringatan mesyuarat dalam semua mesyuarat.
4.2 Melaksanakan semua keputusan-keputusan mesyuarat yang telah dipersetujui oleh mesyuarat.
4.3 Menyimpan semua rekod-rekod persatuan dan bertanggungjawab di atas kesempurnaannya.
4.4 Menyimpan daftar ahli-ahli perseorangan dan Pertubuhan-pertubuhan Gabungan yang lengkap dengan bilangan dan senarai nama. Contohnya Nama pertubuhan gabungan, Alamat berdaftar, Nama presiden dan Setiausaha dan lain-lain butir yang diperlukan.
4.5 Menandatangani cek-cek persatuan bersama-sama dengan Presiden dan Bendahari.
4.6 Ia hendaklah hadir di dalam semua mesyuarat dan membuat catatan-catatan mesyuarat.

5.0 NAIB SETIAUSAHA
5.1 Membantu Setiausaha dalam melaksanakan tugas.
5.2 Mencatit minit mesyuarat ketika ketiadaan Setiausaha .
5.3 Menjalankan tugas Setiausaha ketika ketiadaannya.

6.0 BENDAHARI
Seorang Bendahari pula bertanggungjawab terhadap segala urusan yang berkaitan dengan kewangan persatuan.Secara kasarnya,tugas beliau adalah;

6.1 Memungut dan menguruskan wang bagi pihak persatuan.
6.2 Menyimpan rekod-rekod kewangan dan bertanggungjawab di atas kesempurnaannya.
6.3 Menyediakan penyata-penyata kewangan dalam semua mesyuarat Jawatankuasa dan Mesyuarat Agong.
6.4 Menandatangani semua cek-cek persatuan bersama Presiden dan Setiausaha.
6.5 Menyimpan buku simpanan bank bagi pihak persatuan dan bertanggungjawab di atas kesempurnaannya.

7.0 NAIB BENDAHARI
7.1 Bertanggungjawab membantu Bendahari dalam tugasnya.
7.2 Apabila Bendahari tidak hadir, Naib Bendahari hendaklah mengendalikan segala tugasnya.


TANGGUNGJAWAB PEMEGANG JAWATAN BIRO

1. Sekretariat Pembangunan Modal Insan (SPMI)
a) Menjalankan program diskusi, usrah dan lain-lain program.
b) Mengadakan usaha bagi faedah mahasiswa muslim dan Non-Muslim.
c) Berkerjasama dengan kelab dan persatuan lain dalam menangani masalah sosial.
d) Bertanggungjawab menjaga kepentingan dan kebajikan semua mahasiswa.
e) Menyebarkan dakwah islamiyyah di kalangan mahasiswa muslim dan Non-Muslim.

2. Biro Hal Ehwah Siswi (HELWANI)
a. Mengadakan program bagi faedah Mahasiswi.
b. Bertanggungjawab menjaga kepentingan dan mengendalikan semua urusan berhubung dengan muslimah.
c. Menyebarkan dakwah islamiyyah di kalangan Mahasiswi.
d. Mengadakan khidmat-khidmat yang sesuai bagi faedah mahasiswi dan masyarakat kampus.

3. Biro Aktiviti
a. Mengadakan ceramah dan majlis penerangan agama.
b. Bertanggungjawab membuat jadual aktiviti masjid, seperti jadual giliran imam dan muazin.
c. Merancang aktiviti–aktiviti harian, bulanan dan tahunan persatuan.
d. Mengkaji segala kesulitan yang di hadapi oleh Siswa Siswi kolej, mengenai kelemahan penguasaan bacaan Al-quran, kebajikan dan sebagainya serta membuat usul-usul kepada jawatankuasa tertinggi untuk menyelesaikan masalah ini.
e. Membantu serta melancarkan perjalanan aktiviti biro-biro lain.
f. Menyediakan persembahan multimedia bagi program yang memerlukan.

4. Biro Kebersihan Dan Keceriaan
a. Merancang program bagi menceriakan masjid.
b. Melaporkan kebersihan masjid kepada unit pembersih kolej untuk tujuan pembersihan.
c. Mengadakan Mingguan gotong-royong bagi membersihkan kawasan masjid.
d. Mengimarahkan dan menceriakan masjid dengan syarat tidak mengadakan perhiasan yang berlebihan.

5. Biro Penerbitan Dan Informasi
a. Bekerjasama dengan MPP atau mana-mana kelab dan persatuan dalam mengatasi masalah sosial.
b. Menyedia dan mengedarkan risalah (keagamaan) untuk kesedaran siswa/siswi, seminggu sekali.
c. Bertanggungjawab mengurus hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan.

6. Biro Makanan
a. Bertanggungjawab mengurus dan menyediakan makanan sekiranya ada majlis-majlis rasmi.
b. Merancang program yang berkaitan dengan makanan, seperti majlis bebuka puasa, masyuarat, jamuan akhir dan lain-lain.

TUGASAN UMUM

a. Pengerusi biro berhak melantik sesiapa saja dari kalangan ahli biasa untuk menjadi Setiausaha kepada bironya dengan syarat mendapat persetujuan presiden terlebih dahulu secara bertulis atau persetujuan melalui mesyuarat.
b. Naib pengerusi biro menjadi pemangku ketika ketiadaan pengerusi.
c. Naib pengerusi menjadi pembantu pengerusi di dalam menjalankan tugas dan perkara-perkara yang berkaitan dengan bironya.

sumber : http://syahkist.blogspot.com/search/label/Bdm

Monday, October 26, 2009

Anak-anak Zaman IniPada zaman intelektual dan dunia di hujung jari ini, manusia sentiasa merasa hebat, masyhur, kaya, tidak memerlukan teguran lantas diri menjadi sombong. Lantaran itu manusia tidak lagi mahu mengikut kehendak agamanya yang suci ini. Masing-masing berasakan dirinya sudah hebat dengan mengikut gelagat bintang-bintang filem, penyanyi-penyanyi dan segala jenis seniman yang memporak-perandakan iman umat Islam zaman ini. Antara bentuk-bentuk ikutan yang sangat teruk dan negatif pada pandangan kita dan agama juga sekarang ialah seperti:1. Mewarnakan rambut yang hitam dengan warna seperti bulu tupai yang keperang-perangan.

2. Memotong rambut ala bintang filem Barat, berekor dan jijik dipandang
3. Memakai subang sebelah seperti anak haram negro

4. Menyimpan kuku panjang dan mewarnakannya seperti bintang filem makyung Cina

5. Memakai baju tidak berlengan yang mendedahkan panau dan kurap di tangan.

6. Memakai seluar yang koyak di lutut untuk menonjolkan kemiskinannya.


7. Mentatoo lengan seperti orang Siam supaya air sembahyang tidak rata dan sentiasa berkeadaan tidak suci.


8. Memakai baju yang bercorak lukisan muka hantu dan iblis yang menjijikkan untuk menunjukkan diri sudah menjadi rakan iblis tersebut.


9. Berkepit dengan pasangan yang bukan mahram di kompleks membeli belah untuk menunjukkan kehebatan diri yang dijadikan Tuhan.

10. Mengusung anak dara orang dengan motosikal besar ke sana kemari untuk dibuat tontonan.

11. Ibu bapa membiarkan anak perempuan yang telah baligh tidak menutup aurat dan termasuk membogelkan kepala tanpa bertudung semasa keluar dari rumah .

12. Ibubapa boleh berkongsi menonton drama tv adegan ciuman dan percintaan serta hubungan jenis tanpa rasa segan silu dengan anak-anak.WAHAI INSAN,
WAHAI KHALIFAH ALLAH DI MUKA BUMI INI, INGATLAH AMANAH SEBAGAI KHALIFAH ALLAH DI BUMI ADALAH SUATU AMANAH YANG AMAT BERAT UNTUK DIPIKUL, SEHINGGAKAN GUNUNG-GANANG TAKUT MENERIMA AMANAH ALLAH TERSEBUT. Oleh itu wahai manusia yang bergelar pelajar, peliharalah diri dan keluargamu dengan mengikut kehendak agama yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w sejak dahulu lagi. Wassalam.....

Sunday, October 11, 2009

10 PESANAN IMAM SHAFIE

Sebelum Imam Shasie wafat, beliau sempat berpesan kepada muridnya serta umat islam umumnya. Berikut adalah kandungan wasiat tersebut :

" Barangsiapa yang ingin meninggalkan dunia dalam keadaan selamat maka hendaklah ia mengamalkan 10 perkara:

1. Hak kepada diri : mengurangkan tidur, mengurangkan makan, percakapan dan berpada-pada dengan rezeki yang ada.

2. Hak kepada malaikat maut : mengqadhakan kewajipan-kewajipan yang tertinggal, mendapatkan kemaafan dari orang yang dizalimi, membuat persediaan untuk mati dan merasa cinta kepada ALLAH.

3. Hak kepada kubur : membuang tabiat suka menabur fitnah, tabiat kencing merata-rata, memperbanyakkan solat tahajjud dan membantu orang yang dizalimi.

4. Hak kepada Munkar dan Nakir : tidak berdusta, berkata benar, meninggalkan maksiat dan nasihat-menasihati.

5. Hak kepada mizan (neraca timbangan amalan pada hari kiamat): menahan kemarahan, banyak berzikir, mengikhlaskan amalan dan sanggup menahan kesulitan.

6. Hak kepada sirat (titian yang merintangi neraka pada hari kiamat): membuang tabiat suka mengumpat, warak, suka membantu orang beriman dan suka berjamaah.

7. Hak kepada Malik (malaikat penjaga neraka): menangis lantaran takutkan ALLAH SWT, berbuat baik kepada ibu bapa, bersedekah secara sembunyi dan memperelokkan akhlak.

8. Hak kepada Ridhzuan (malaiakt penjaga syurga): merasa redha kepada qadha' ALLAH, bersabar menerima bala, bersyukur ke atas nikmat ALLAH dan bertaubat dari melakukan maksiat.

9. Hak kepada Nabi Muhammad SAW: berselawat ke atasnya, berpegang dengan syariat, bergantung kepada al sunnah (hadith), menyayangi para sahabat dan bersaing dalam mencari kelebihan daripada ALLAH SWT.

10. Hak kepada ALLAH SWT : mengajak manusia ke arah kebaikan, mencegah dari kemungkaran, menyukai ketaatan dan membenci kemaksiatan.

Friday, October 9, 2009

Mahasiswa, Budaya Ilmu dan Perjuangan Pendidikan


Pendahuluan

Isu-isu pendidikan merupakan sebahagian daripada perjuangan kelompok anak muda terutamanya mahasiswa.Ia tidak sewajarnya diserahkan semata-mata kepada penggubal dasar pendidikan semata-mata tanpa mendengar suara dan memahami aspirasi anak muda dalam perjuangan pendidikan ini.Dasar pendidikan yang digubal tanpa mengambil kira pandangan anak muda pasti pincang dan akan gagal direalisasikan walau secantik dan sehebat mana dasar pendidikan tersebut.Membangun sambil meroboh?


Generasi muda yang kuat ialah generasi muda yang sebati dalam jiwa mereka budaya ilmu.Dengan budaya ilmu inilah mereka mampu menjadi pencetus sesuatu gagasan, seterusnya memimpin dan menangani perubahan .Sesuatu tamadun itu tidak mampu tertegak tanpa kekuatan budaya ilmu dan pastinya yang dituntut dan menjadi tonggak utama sesuatu tamadun itu ialah kekuatan budaya ilmu di kalangan generasi mudanya.Dalam keghairahan kita menyambut ulang tahun ke 52 kemerdekaan negara Malaysia,jangan sampai kita mengabaikan aspek pembudayaan ilmu di kalangan generasi muda Malaysia.Amat malang bagi masa depan negara tercinta,Malaysia seandainya kita hanya sibuk membangunkan aspek fizikal dan material semata-mata bahkan berbangga-bangga dengan segala pencapaian lalu dan pada masa yang sama lupa untuk membangunkan generasi muda kini.Allahyarham Mohamad Natsir (Tokoh negarawan,pemikir,pendakwah dari Indonesia) seringkali mengingatkan supaya ‘jangan sambil membangun kita robohkan” – membangun gedung sambil merobohkan akhlak, membangun industri sambil menindas pekerja, membina prasarana sambil memusnahkan lingkungan.Persoalannya,apakah kita sudah membangunkan generasi muda Malaysia dengan kekuatan budaya ilmu ataupun turut sama menyumbang kepada usaha merobohkan generasi muda Malaysia?Budaya ilmu VS budaya peperiksaan


Sistem pendidikan negara kita telah dikritik oleh beberapa tokoh akademik dan pakar pendidikan dan pastinya kritikan tersebut merupakan hasil renungan,kajian dan penyelidikan mereka dan ia merupakan kritikan membina demi memperkasakan lagi sistem pendidikan negara kita.Prof Wan Mohd Nor Wan Daud misalnya dalam bukunya bertajuk Penjelasan Budaya Ilmu telah mengupas bagaimana budaya peperiksaan telah menggantikan budaya ilmu dalam sistem pendidikan negara masa kini.Menurut beliau,’’ Budaya peperiksaan dalam sistem pendidikan negara telah menggantikan budaya ilmu.Para pelajar memang giat belajar tetapi kebanyakannya bukan untuk memahami dan mencungkil makna daripada apa yang dipelajari tetapi untuk menghafalnya cukup untuk masa dua tiga minggu tempoh peperiksaan .Tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa sebilangan terbesar murid-murid tidak ingat lagi perkara-perkara yang gigih dipelajarinya sebaik sahaja peperiksaan tamat.Para guru pula memang giat mengajar tetapi penumpuannya lebih kepada untuk menghabiskan sukatan pelajaran dan mencapai kecemerlangan peperiksaan.Prof Wan Mohd Nor Wan Daud juga mengupas tentang kritikan yang pernah dibuat oleh Professor Diraja Ungku Aziz terhadap sistem pendidikan kita yang pada pandangan beliau hanya menggalakkan penghafalan dan bukannya pemikiran dan akhirnya menyebabkan para murid lebih cenderung untuk bergantung kepada jawapan contoh,hafalan dan soalan ramalan(spotted questions) daripada memahami konsep dan teori yang berkenaan.Apa yang diperkatakan oleh tokoh-tokoh akademik perlu diberi perhatian oleh semua pihak terutamanya generasi muda. Budaya ilmu perlu diterapkan dan niat yang tulus ikhlas menuntut ilmu perlu diperbaharui agar generasi muda tidak belajar atau menuntut ilmu sekadar untuk lulus peperiksaan,mengejar sijil,diploma atau ijazah, atau memperoleh gred,markah, ‘pointer’-‘CGPA’yang tinggi semata-mata.Sistem pendidikan yang berorientasikan peperiksaan semata-mata (exam oriented) juga tidak lagi relevan dan penekanan kepada aspek pemikiran atau budaya berfikir secara rasional perlu digalakkan.Allahyarham Syeikh Muhammad Al-Ghazali pernah mengungkapkan ‘Manusia tidak lagi dapat disebut sebagai manusia jika akalnya tidak mahu lagi berfikir’.Para pelajar juga perlu lebih berdikari,berani berfikir dan menyuarakan pandangan peribadi disamping memiliki kriteria budaya ilmu seperti cinta ilmu dan ilmuwan,memiliki tabiat membaca,menulis,berdiskusi,menyelidik dan sebagainya.Realiti kampus universiti masa kini


Kita pastinya tidak mahu mahasiswa di kampus-kampus universiti dihanyutkan dengan budaya hedonisme ,menebal sifat individualistik yang akhirnya memandulkan idealisme dan mematikan semangat perjuangan mahasiswa sebagai penuntut ilmu apatah lagi mahasiswa merupakan aset penting dan barisan pelapis kepimpinan negara suatu masa nanti.Melihat realiti yang berlaku di kampus universiti sekarang,mahasiswa lebih banyak tertumpu kepada program-program berbentuk hiburan,kebudayaan dan sukan semata-mata.Konsert,pesta,festival,karnival dan sebagainya mendapat sambutan hangat daripada mahasiswa bahkan mendapat sokongan penuh dari pihak kolej kediaman universiti..Malang bagi mahasiswa pencinta ilmu yang tidak dapat merasai sambutan hangat mahasiswa dan pihak atasan universiti dalam program-program berbentuk akademik,intelektual dan pemerkasaan budaya ilmu di kalangan mahasiswa.Benar seperti yang pernah diperkatakan olehProfesor Dato Ir Dr.Zaini Ujang(Naib Canselor Universiti Teknologi Malaysia) dalam siri syarahan perdana Naib Canselor,Universiti-Kreativiti-Inovasi,’’Aspek yang menjurus kepada pembinaan minda kelas pertama dan pembudayaan ilmu seperti wacana,diskusi,’kegilaan membaca dan menulis’ dan persekitaran yang mesra intelektualisme tidak lagi menjadi trend dan aset penting .Bahkan personaliti sedemikian tidak lagi menyerlah di kampus malah nampaknya semakin pupus melawan arus masaPihak universiti terutamanya melalui kolej-kolej kediaman perlu memikirkan usaha pemupukan budaya ilmu,upaya menyegarkan intelektualisme,spiritualisme,aktivisme dan ,idealisme dikalangan mahasiswa.Kolej-kolej kediaman perlu menyemarakkan program-program ilmiah seperti forum,wacana, debat,diskusi buku dengan penampilan para ilmuwan dan cendekiawan dengan melibatkan penyertaan bersama mahasiswa dan sokongan padu pihak kolej kediaman dan pihak atasan universiti.Memperkasa tradisi intelektual anak muda


Jika direnung kembali sejarah perjuangan mahasiswa terutamanya tatkala era akhir 60 an dan awal 70 an yang dikatakan era kegemilangan mahasiswa,kita akan mendapati bahawa era tersebut bukan sahaja dipenuhi dengan siri-siri demonstrasi semata-mata bahkan juga dipenuhi dengan siri-siri diskusi intelektual kelompok kecil atau usrah samada antara sesama mahasiswa ataupun antara mahasiswa dan para pensyarah sebagai mentor atau naqib usrah tersebut.Pelbagai buku daripada pelbagai bidang yang ditulis oleh tokoh-tokoh terkemuka telah dikupas dan diperdebatkan dalam usrah mereka dan hasil usrah tersebutlah yang telah membentuk pemikiran,fikrah,dan pandangan sarwa-alam@worldview mahasiswa ketika itu seterusnya mendorong mereka untuk terus istiqamah berjuang di lapangan umat.Membaca karya-karya besar pastinya mampu membentuk mahasiswa yang berjiwa besar.Oleh kerana itu,mahasiswa kini perlu menyedari kepentingan membaca buku atau karya besar yang ditulis oleh tokoh-tokoh atau pakar –pakar yang meliputi pelbagai cabang ilmu pengetahuan.Budaya membaca karya-karya besar itu pula perlu seiring dengan budaya diskusi,berdebat,berbincang ,bertukar-tukar pandangan dan idea dan semua ini mampu dilakukan melalui kelompok kecil atau usrah mahasiswa yang sistematik.Melalui penjadualan pembentang di kalangan mahasiswa itu sendiri dan juga senarai buku-buku yang akan dikupas sepanjang usrah tersebut akan lebih memantapkan lagi persiapan dan perjalanan usrah itu nanti.Sebelum berlangsungnya usrah tersebut,seseorang itu perlulah membuat persiapan daripada aspek keintelektualan dengan pembacaan buku-buku dan membuat catatan terlebih dahulu agar pembincangan dalam usrah itu nanti lebih rancak dengan sesi ‘pertarungan’ idea dan pemikiran.Mahasiswa yang aktif menyertai usrah kelompok kecil ini nanti akhirnya pasti akan lahir dalam diri mereka sifat berani dalam mengemukakan pandangan dan berhujah,membentuk budaya berfikir,pemikiran kritis dan sebati dalam jiwa mereka budaya ilmu dan keintelektualan.Semoga kampus universiti sentiasa segar dengan mahasiswanya yang mengjunjung tinggi budaya ilmu dan keintelektualan.Melawan krisis keyakinan terhadap Bahasa Melayu


Usaha mengangkat martabat Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, bahasa penghantar ilmu dan pendidikan di peringkat tinggi bagi semua bidang ,bahasa sains dan teknologi , bahasa pemikiran serta bahasa tamadun sudah lama diperjuangkan oleh pejuang-pejuang Bahasa Melayu.Perjuangan mereka seringkali dipandang sinis oleh golongan yang mengalami krisis keyakinan terhadap Bahasa Melayu,yang dijajah pemikiran mereka oleh ‘penjajahan bahasa’ akibat terpukau dengan kaca yang disangka emas belian lantas bersikap seperti kacang melupakan kulit dengan terlalu memuja dan mendewa-dewakan bahasa asing sehingga sanggup memperlekeh dan menghina bahasa ibunda sendiri.Padahal pejuang-pejuang Bahasa Melayu yang lantang bersuara mempertahankan bahasa melayu itu sama sekali tidak pernah menafikan kepentingan menguasai bahasa asing bahkan menyeru semua pihak menguasai sebaik mungkin bahasa-bahasa dunia.Cuma yang menjadi harapan para pejuang Bahasa Melayu ialah dalam keghairahan kita menguasai bahasa asing dan atas alasan pembangunan,kemajuan dan era globalisasi, jangan sesekali kita mengabaikan dan menyingkirkan bahasa melayu.Tidak ada bangsa yang besar di dunia yang maju dengan menyingkirkan bahasanya sendiri!!!Inilah antara prinsip yang selamanya akan dipegang oleh pejuang-pejuang Bahasa Melayu.

Tatkala wujud golongan yang meragui dan cuba memandang rendah keupayaan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu , wujud juga rakyat Negara asing daripada beberapa buah Negara seperti Rusia,China,Yaman,Uzbekistan dan Iran yang berusaha keras mempelajari dan menguasai Bahasa Melayu bahkan mampu bertutur dengan fasih dalam Bahasa Melayu lebih baik daripada rakyat Malaysia sendiri walaupun Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi Negara Malaysia!!!Ini merupakan tamparan hebat kepada mereka yang mengaku dan mendakwa sebagai rakyat Malaysia tetapi pada masa yang sama tidak berusaha untuk mengangkat martabat Bahasa Melayu bahkan yang lebih menyedihkan lagi mereka sendiri memperlekeh segala usaha yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Bahasa Melayu.Kepada rakyat Malaysia yang mengalami krisis keyakinan terhadap Bahasa Melayu ini kita nasihatkan supaya menyelami keindahan sastera dan kesenian Bahasa Melayu terutamanya melalui kajian terhadap puisi,sajak,peribahasa,gurindam,pantun dan lain-lain lagi dan cuba bertutur dalam Bahasa Melayu baku bukannya bahasa rojak yang mencemarkan keindahan bahasa melayu dan boleh juga mempelajari Bahasa Melayu yang betul daripada rakyat asing yang mempelajari Bahasa Melayu!!!Semoga rakyat Malaysia terus yakin dengan perjuangan mengangkat martabat Bahasa Melayu,bahasa rasmi ,bahasa kebangsaan,dan bahasa perpaduan rakyat Malaysia!!!Penutup


Generasi muda perlu terus memperkasakan dan memberi penekanan kepada perjuangan pendidikan.Hanya dengan pendidikan ,perubahan yang diimpikan itu mampu direalisasikan.Tradisi ilmu dan keintelektualan perlu terus diperjuangkan dan segala usaha anti ilmu dan proses pembodohan perlu ditentang dan dilawan.Biar kelihatan lambat dan memakan masa yang panjang namun perjuangan pendidikan pasti akan melahirkan perubahan kelak.

(Dibentangkan pada Konvensyen Transformasi Malaysia 13 September 2009
anjuran Solidariti Mahasiswa Malaysia(PKPIM-GAMIS-KARISMA-DEMA-KAMI)


Wednesday, October 7, 2009

AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR, TUGAS SIAPA???

Amar makruf nahimungkar..satu ungkapan yang biasa dan lembut meniti bibir-bibir pejuang Islam dan juga mereka yang menyedari tuntutannya kepada diri setiap muslim. Perintah dari Rasulullah dan suruhan daripada Yang Esa terhadap perkara tersebut kerap ditekankan dan diulang-ulang sebagai peringatan. Dalam hadis yang agak masyhur berkisar tentang amarmakruf dan nahimungkar ini ialah hadis yang menerangkan tatacara membendung dan mencegah perbuatan mungkar yang berlaku di hadapan mata seseorang : " sesiapa di kalangan kamu melihat kemungkaran maka ubahlah ia dengan tangannya (yakni kekuasaan@pangkat yang dia ada), jika sekiranya tidak mampu maka dengan lidahnya, jika tidak mampu maka dengan hatinya, demikian itu merupakan selemah-lemah iman".

Mengubah kemungkaran bukan sesuatu perkara yang senang dan juga perkara yang terlalu susah tetapi ukuran tersebut perlu juga dinilai dari sudut peribadi dan keadaan bagi orang yang diuji untuk mengubah sesuatu kemungkaran. Sesuai juga dengan saranan dan tunjuk ajar Al-Quran dalam memberi peneguran iaiu dengan bentuk yang hikmah. Jangan disalah ertikan atau disenpitkan skop 'hikmah' yang disarankan itu. Ramai yang memahami hikmah itu dengan cara yang lembut dan sopan santun sahaja. Bayangkan jika anda melihat seseorang yang minum arak di hadapan anda, maka anda menegurnya dengan cara yang baik dan lembut tetapi dibalas dengan cacian dan tohmahan. Sehinggakan dilihat umpama arak itu teman akrab dalam kehidupannya yang tiada siapa boleh memisahkan mereka walaupun agama. Adakah anda masih dengan cara yang lembut menegurnya sedangkan telah dicuba dengan berkali-kali?.....

Konsep "hikmah'dan skopnya agak luas dan dinilai berdasarkan waqi' (situasi semasa)untuk dipraktikkan. Kitaran hidup ini berkisar dengan pergaulan dan muamalah sesama insan samada muslim atau non-muslim. Makanya junjunagan besar Rasulullah menunjukkan cara yang terbaik untuk bersosial dengan segenap lapisan dan jenis manusia. Lihat pada satu hadis yang menarik untuk diamalkan " seorang muslim berasa selamat dengan muslim yang lain melalui lisannya dan tangannya". Bagaimana tutur bicara yang dilontar dapat menjaga hati seorang muslim yang lain dan bagaimana peristiwa yang selalu didengar berkenaan sosial Rasulullah bersama dengan golongan non-musllim. Islam tidak menyuruh kita mengherdik mereka apatah lagi merampas harta mereka denghan sewenang-wenangnya. Bahkan mereka mempunyai hak untuk kita tunaikan seperti dalam konteks berjiran. Islam menitik beratkan jiran yang mendiami sekitar rumah kita. Jika jiran tersebut bukan Islam sekalipun, mereka tetap wajib menunaikan hak terhadap mereka sebagai seorang jiran. Sosial dan pergaulan Rasulullah bersama dengan golongan bukan Islam menarik minat mereka terhadap Islam lantaran keistimewaan dan hak yang diberikan kepada mereka. Lantaran mengajak ke arah kabaikan dan mencegah kemungkaran, seseorang itu perlu mempersiapkan diri dengan perbagai ciri-ciri yang penting. Bukan apabila disebut istilah dai'e, kita hanya melihat kepada golongan agama semata-mata. Allah telah melantik manusia sebagai khalifah di muka bumi dan dalam masa yang sama berperanan sebagai dai'e, pengajak ke arah kebaikan dan pencegah kemaksiatan. Dengan ini akan terlaksana tugasan sebagai khalifah dengan makmurnya muka bumi Allah.


CIRI-CIRI AKHLAK DAI’ YANG SEBENAR

1. BENAR
2. SABAR
3. KASIHAN BELAS
4. MERENDAH DIRI
5. PERSAUDARAAN KERANA ALLAH
6. MALU
7. MENJAUHKAN DIRI DARIPADA PERKARA HARAM DAN SYUBHAT
8. MENUNDUKKAN PANDANGAN
9. MENJAGA LIDAH
10. MUHASABAH DAN MURAQABAH


SERANGAN MUSUH TERHADAP PEMUDA/DI ISLAM DI MALAYSIA

Dekad 20 an ini kita menyaksikan kehancuran demi kehancuran sistem sosial di kalangan anak-anak remaja di Malaysia, perhati sahajalah kepada situasi semasa di sekeliling keluarga atau jiran tetangga sudah pasti masalah yang berterusan melanda dalam keluarga tersebut, jarang sekali di ketika ini sesebuah keluarga itu tidak menghadapi masalah. Jelasnya, kita dapat simpulkan permasalahan ini kepada luaran terlebih dahulu iaitu serangan yang bertubi-tubi musuh Islam kepada umat Islam, antaranya:

1) Memasuk dan meramaikan bilangan penyanyi dan pemuzik di kalangan anak muda-mudi
2) Menambah tempat-tempat hiburan dan menaja konsert-konsert tertentu
3) Menghadkan peruntukan kepada program-program agama
4) Sukatan pelajaran agama dipersempitkan, manakala sukatan pelajaran yang lain diberi keutamaan
5) Membenarkan missionari-missionari kristian melebarkan pengaruh
6) Memecahkan perpaduan umat Islam kepada beberapa kumpulan (berbilang-bilang jemaah)


CABARAN PEMUDA PEMUDI ISLAM

Para pemuda dan pemudi kini menghadapi cabaran daripada pelbagai sudut yang berbeza dan ini memerlukan pengorbanan dan kesungguhan dalam menghadapinya melalui usaha, doa dan tawakkal kepada Allah. Antara mereka yang tergolong sebagai mereka yang member cabaran kepada pemuda/di kini ialah:

1. Diri sendiri. 3. Sahabat handai.

2. Masyarakat. 4. Keluarga


Maka seorang dai'e perlu memastikan dirinya dipersiapkan sebaik mungkin dalam melaksanakan amarmakruf nahimungkar, kerana mana mungkin seorang yang lemah mampu mengajar orang lain menjadi kuat melainkan dia sendiri kuat dan mempunyai jatidiri tersendiri. Sesuai dengan Firman Allah Taala yang bermaksud: "dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki...."

Monday, October 5, 2009

10 PESANAN IMAM SHAFIE

Sebelum Imam Shasie wafat, beliau sempat berpesan kepada muridnya serta umat islam umumnya. Berikut adalah kandungan wasiat tersebut :

" Barangsiapa yang ingin meninggalkan dunia dalam keadaan selamat maka hendaklah ia mengamalkan 10 perkara:

1. Hak kepada diri : mengurangkan tidur, mengurangkan makan, percakapan dan berpada-pada dengan rezeki yang ada.

2. Hak kepada malaikat maut : mengqadhakan kewajipan-kewajipan yang tertinggal, mendapatkan kemaafan dari orang yang dizalimi, membuat persediaan untuk mati dan merasa cinta kepada ALLAH.

3. Hak kepada kubur : membuang tabiat suka menabur fitnah, tabiat kencing merata-rata, memperbanyakkan solat tahajjud dan membantu orang yang dizalimi.

4. Hak kepada Munkar dan Nakir : tidak berdusta, berkata benar, meninggalkan maksiat dan nasihat-menasihati.

5. Hak kepada mizan (neraca timbangan amalan pada hari kiamat): menahan kemarahan, banyak berzikir, mengikhlaskan amalan dan sanggup menahan kesulitan.

6. Hak kepada sirat (titian yang merintangi neraka pada hari kiamat): membuang tabiat suka mengumpat, warak, suka membantu orang beriman dan suka berjamaah.

7. Hak kepada Malik (malaikat penjaga neraka): menangis lantaran takutkan ALLAH SWT, berbuat baik kepada ibu bapa, bersedekah secara sembunyi dan memperelokkan akhlak.

8. Hak kepada Ridhzuan (malaiakt penjaga syurga): merasa redha kepada qadha' ALLAH, bersabar menerima bala, bersyukur ke atas nikmat ALLAH dan bertaubat dari melakukan maksiat.

9. Hak kepada Nabi Muhammad SAW: berselawat ke atasnya, berpegang dengan syariat, bergantung kepada al sunnah (hadith), menyayangi para sahabat dan bersaing dalam mencari kelebihan daripada ALLAH SWT.

10. Hak kepada ALLAH SWT : mengajak manusia ke arah kebaikan, mencegah dari kemungkaran, menyukai ketaatan dan membenci kemaksiatan.